Cao su nặng C-Silicone Protesil Putty

490.000₫

PROTESIL PUTTY là một loại silicone kết tụ có độ nhớt và độ đặc cao được sử dụng cho lần lấy dấu đầu tiên trong kỹ thuật lấy dấu hai lần. Protesil Putty có đặc tính mềm trong giai đoạn làm việc, nhưng sau khi lưu hóa thì nó có độ cứng cao. Protesil Putty có thể được sử dụng cho tất cả các loại lấy dấu, bao gồm lấy dấu để làm răng giả, các cấu trúc răng tháo lắp và thiết bị nha khoa, mô hình phòng thí nghiệm, vv.

Sản phẩm được sản xuất tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 4823.

Thông tin khác

Hotline: 0984487066
zalo zalo