1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Việc thu thập dữ liệu trên thaibinhduongdental.com chủ yếu gồm: Họ và tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng, IP, đây là các thông tin mà thaibinhduongdental.com cần khách hàng cung cấp khi sử dụng để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho thaibinhduongdental.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vị sử dụng thông tin

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên và khách hàng, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

– Cung cấp các dịch vụ giữa khách hàng và thaibinhduongdental.com

– Gửi thông báo về các hoạt động của khách hàng và thaibinhduongdental.com

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và  thaibinhduongdental.com

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận, liên hệ và cập nhật có liên quan đến sản phẩm, hậu mãi, khuyến mại với  thaibinhduongdental.com

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của  thaibinhduongdental.com

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Công Ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương

– Địa chỉ: 32 Trần Kim Xuyến, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

– Hotline Clinic: 0961.092.088

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu thaibinhduongdental.com thực hiện việc này.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Hotline: 0989463345
zalo zalo