Block nhựa định lượng MTA / Matrix MTA+

Block nhựa định lượng cho MTA + được sử dụng để đưa ra lượng chính xác vật liệu MTA+ để sẵn sàng cho việc đặt thuốc vào bên trong xoang răng hoặc trong ống tủy.
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt vật liệu đã chuẩn bị sẵn vào trong phẫu trường điều trị.
• Rút ngắn thời gian làm việc
• Có các rãnh được đánh dấu trên mỗi mặt của khối nhựa với các đường kính như sau: 0,7; 0,8; 0,9; 1,00 mm.

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo