BLUE ETCH FLOW

Etching dạng lỏng dùng trong nha khoa.

Sản phẩm BLUE ETCH FLOW được sử dụng để xoi mòn ngà và men trước khi dùng vật liệu composite, trám bít hố rãnh và trám xoang sâu. Sản phẩm cũng được khuyến khích sử dụng trước khi gắn cement các mão sứ thủy tinh và chốt sợi, inlay. Nhờ độ chảy có tính bán lỏng đã được điều chế cẩn thận, BLUE ETCH FLOW chảy lỏng đến được các trũng và rãnh khó có thể tiếp cận của răng, đảm bảo xử lý xoi mòn chính xác.

Dựa trên các đặc tính của BLUE ETCH có khả năng xoi mòn tốt nhất, chúng tôi đã phát triển BLUE ETCH FLOW siêu dễ chảy lỏng được khuyên dùng để làm chất xoi mòn trong trám bít hố rãnh và trám xoang sâu. Với đặc tính siêu chảy lỏng đặc biệt, được phát triển dưới sự giám sát chuyên ngành của các bác sĩ điều trị, cho phép xoi mòn hoàn hảo các vùng khó xử lý đến. Ngoài ra sản phẩm rất dễ dàng rửa sạch.

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo