Bộ sửa soạn cùi răng 1

2.730.000₫

Bộ sửa soạn cùi răng 1

Bộ sửa soạn cùi răng 1

Bộ dụng cụ được thiết kế bởi Giáo sư Ariel Ben-Amar - trưởng khoa phục hình răng, trường đại học nha khoa Tel-Aviv nhằm giải quyết thách thức của việc sửa soạn mão răng và cầu răng.

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo