Cao su ghi dấu cắn Futar D

Vật liệu silicone A đàn hồi chứa trong ống bơm dùng trong ghi dấu cắn với độ cứng sau cùng cao. * Chính xác - Độ cứng sau cùng rất cao (độ cứng bờ D 43) ngăn sự đàn hồi khi sắp xếp mẫu hàm trong labo. * Dễ làm việc - Dễ thao tác và dễ cắt bớt. * Ổn định - Độ chuyển đổi trạng thái cao giúp vật liệu không chảy vào khoảng hở giữa các răng nhưng vẫn giữ ổn định trên răng, dễ dàng gỡ dấu. * Đặc tính đông cứng hiện đại - Đông cứng thông thường: thời gian làm việc thoải mái (30 giây), thời gian đông cứng trong miệng ngắn (90 giây) giúp dễ sử dụng. - Đông cứng nhanh: thời gian làm việc ngắn (15 giây), thời gian đông cứng trong miệng rất ngắn (45 giây): việc ghi dấu được hoàn tất chỉ trong 1 phút.

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo