Cây đặt MTA

1.778.000₫

Sản phẩm sử dụng trong điều trị nội nha, dùng để đưa MTA vào trong lòng ống tủy

Thông tin khác

Hotline: 0961092088
zalo