Cây đặt MTA/ MTA+ APPLICATOR

1.850.000₫

Sản phẩm sử dụng trong điều trị nội nha, dùng để đưa MTA vào trong lòng ống tủy

Thông tin khác

Hotline: 0984487066
zalo zalo