Đài cao su Strauss

30.000₫

Đài đánh bóng cao su

Đài đánh bóng cao su

Sử dụng cho quy trình đánh bóng, độ nhám thường 

 

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo