ESTELITE POSTERIOR - Vật liệu trám trong nha khoa gốc resin

585.000₫

ESTELITE POSTERIOR, được phát triển để tối ưu cho phục hồi răng sau, giúp bác sĩ dễ dàng kiểm soát cũng như tạo hình, với đặc tính vật lý tin cậy và thời gian trùng hợp nhanh (10 giây). Bằng việc áp dụng hệ thống chất kích hoạt cải tiến với công nghệ quang trùng hợp mới RAP (Radial Amplified Photopolymerization) ESTELITE POSTERIOR cho phép bác sĩ giảm thời gian trùng hợp mà không phải tốn nhiều thời gian làm việc. 

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo