Miếng cao su đo độ dày của vật liệu làm máng nhai Bausch Fleximeter strips

180.000₫

-Miếng Fleximeter-Strips được sử dụng để xác định khoảng cách mài răng hoặc chiều cao cần mài khi sửa soạn răng cho phục hình (ví dụ mão răng, cầu răng và mão dính liền), và để xác định độ dày vật liệu cần thiết để điều chỉnh máng bảo vệ trong cắn khớp.
-Miếng Fleximeter-Strips, cùng với chai xịt Arti-Spray hoặc Arti -Spot dạng dung dịch, có thể được sử dụng kết hợp để đánh dấu các điểm tiếp xúc.

-Nha sĩ có thể sử dụng Fleximeter-Strips riêng biệt hoặc theo cặp, trong miệng bệnh nhân cũng như trên các mẫu hàm. Fleximeter-Strips cũng có thể được sử dụng trong labo.

-Fleximeter-Strips có thể khử trùng trước khi sử dụng.

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo