Vật liệu ghi dấu cắn Futar - Futar Fast

Là vật liệu silicone A đàn hồi chứa trong ống bơm, dùng ghi dấu cắn với độ cứng sau cùng cao. - Chính xác + Độ cứng sau cùng cao (độ cứng bờ A 90) giảm thiểu lực nén khi lên giá khớp mẫu hàm trong labo. - Dễ dàng làm việc + Dễ thao tác và dễ dàng xử lý với dao mổ. - Ổn định + Khả năng chuyển trạng thái cao giúp vật liệu không bị chảy vào khoảng giữa các kẽ răng nhưng vẫn giữ ổn định trên răng, dễ dàng gỡ dấu. - Đặc tính đông cứng hiện đại + Đông cứng thông thường: thời gian làm việc thoải mái (30 giây), thời gian đông cứng trong miệng ngắn (90 giây). + Đông cứng nhanh: thời gian làm việc ngắn (15 giây), thời gian đông cứng trong miệng cực ngắn (45 giây): ghi dấu hoàn tất chỉ trong 1 phút.

Thông tin khác

Hotline: 0989463345
zalo zalo