Vật liệu tái tạo cùi CORE-FLO D/C Lite w/ Universal Primer Kit

931.000₫

Giải pháp tái tạo thân răng sau khi trám bít ống tủy
Chảy lỏng dễ sử dụng
Lưỡng trùng hợp và phóng thích Fluoride
Cản quang che màu tối khi tái tạo thân răng

Thông tin khác

Hotline: 0961092088
zalo