Xi măng nhựa Biscem

Xi măng nhựa Biscem

| |Tin khuyến mại

Biscem - xi măng nhựa lưỡng trùng hợp tự dán, tự etching được sản xuất độc quyền cho gắn cầu chụp, inlay, onlay và chốt (chốt kim loại, chốt sợi hay chốt đúc)

👉BisCem dạng paste, giải phóng fluoride, không yêu cầu etching, priming và bonding.

👉Dễ sử dụng, thời gian thao tác ngắn và tạo liên kết tốt với hầu hết các vật liệu nha khoa.

👉Xi măng có sẵn 2 màu translucent và Opaque.

👉Cản quang cho phép dễ dàng xác định trên phim chụp X quang.

✅✅✅Chỉ đinh:

Sử dụng BisCem để gắn:

1. Chụp, cầu răng, inlay, onlay kim loại (bao gồm sứ sườn kim loại và composite-với kim loại)

2. Chụp, cầu, inlay, onlay nhựa

3. Chốt kim loại, chốt đúc, chốt sợi

4. Chụp, inlay, onlay sứ (bao gồm alumina và zirconia)

Viết bình luận