Video Hội thảo: Quy trình gắn dán cho phục hình gián tiếp

Video Hội thảo: Quy trình gắn dán cho phục hình gián tiếp

| |Video bài giảng

🌷☘🌻 Hội thảo trực tuyến miễn phí về “QUY TRÌNH GẮN DÁN CHO PHỤC HÌNH GIÁN TIẾP.”

💯 Giảng viên: Dr Rolando Nunez - Giám đốc nghiên cứu lâm sàng tập đoàn Bisco - Hoa Kỳ. Chuyên gia đào tạo về dán dính nha khoa hàng đầu thế giới.

💤Phiên dịch tiếng Việt: Dr Quang Khánh - Pacific Dental.

⏰Thời gian: 20h00-21h30 ngày 11/06/2021