Video Thiết kế khớp cắn chức năng đương đại - Dr John C.Cranham

Video Thiết kế khớp cắn chức năng đương đại - Dr John C.Cranham

| |Video bài giảng

👉👉HỘI THẢO ONLINE CHỦ ĐỀ RẤT HOT NHẤT HIỆN NAY

⛳️Thuyết trình viên: Dr. John C. Cranham

🎯Chủ đề : Thiết kế khớp cắn chức năng đương đại

"Contemporary Functional Design"

⛳️Mục tiêu khóa học :

✅Xác định 3 mục tiêu của các khớp cắn ổn định

✅Thảo luận về lý do tại sao khớp cắn của một số bệnh nhân ổn định và một số bệnh nhân khác thì không ổn định

✅Xác định độ dày tối ưu của giấy cắn mà chúng ta nên sử dụng trong các tình huống lâm sàng khác nhau

🕙🕙Thời gian: 07h00 - ngày 09/07/2020